Amortidors


La funció dels amortidors és mantenir el pneumàtic en contacte amb el terra absorbint les irregularitats que presenti, amb les finalitats següents:

                   - Evitar oscil·lacions en la conducció.
                   - Garantir el bon funcionament del sistema de frenada.
                   - Millorar la confortabilitat en la conducció.


Tot i la seva importància, només el 5 % dels conductors revisen periòdicament els amortidors del seu vehicle, malgrat que els experts asseguren que, juntament amb els pneumàtics, els frens i la direcció, els amortidors es configuren com un dels pilars de seguretat més rellevants d’un cotxe.

- Quin manteniment requereixen?

                          Cal que revisis i canviïs els amortidors del teu vehicle atenent el quilometratge:

AMORTIDORS
PERIODICITAT
 
Revisió Anual o cada 20.000 km, juntament
amb la revisió general del vehicle
Substitució Entre 60.000 i 80.000 km

- Què succeeix quan els amortidors estan en mal estat?

                    - Augment de la distància de frenada.
                    - Menor adherència a la carretera i, per tant, deriva més gran del vehicle.
                    - Inestabilitat i més dificultat en el control del vehicle.
                    - Desgast irregular dels pneumàtics.
 
 

PRESSUPOST

XARXES SOCIALS